Önkormányzatoknak

Fejlesztő munka támogatása

 • Szolgáltatásfejlesztés
 • Szolgáltatástervezési koncepció (részkidolgozás)
  • demográfiai jellemzők vizsgálata
  • intézményrendszer jellemzőinek vizsgálata
  • értékek behatárolása
  • célterület, célok meghatározása
  • célcsoport meghatározása
  • kiterjesztett helyzetelemzés
  • szociális szolgáltatások
  • közreműködők behatárolása
  • várt eredmények
 • Szociális szolgáltatások szakmai auditja
 • Közösségfejlesztés
 • Foglalkoztatási tanácsadás
 • Helyi megélhetési stratégiák / koncepció (javaslat kidolgozás)  
 • Településmarketing
 • Településfejlesztés
 • Együttműködési partnerségek

Pályázati munka támogatása    

 • Projekt ötlet – projektgenerálás
 • Partnerség kialakításának a segítése
 • Projekttervezés
 • Munkaterv (megvalósítási ütemterv)
 • Tevékenység tervezés
 • Humánerőforrás terv
 • Szükségletfelmérés
 • Megvalósíthatósági tanulmány
 • SWOT analízis
 • Horizontális elvek
 • Előzetes értékelés
 • Folyamatkövető tanácsadás
 • Projekt kommunikáció
 • PEJ tanácsadás
 • Értékelés
 • Disszemináció

Helyi turizmusfejlesztés támogatása

 • Magerőforrások
 • Vonzerő leltár
 • Attrakció menedzsment
 • Turisztikai GYELV elemzés
 • Potenciális turisztikai formák, trendek behatárolása
 • Helyi intézményrendszer felmérése – értékelése
 • Turisztikai versenyképesség meghatározása
 • Marketing – pozicionálás
 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Turisztikai kutatás
 • Együttműködési – hajlandóság fejlesztése a turisztikai szereplők körében (TDM)
 • Helyi – térségi turisztikai koncepció
 • Kapcsolódó pályázati munka

Ötletgenerálás – ötletteremtés

 • Foglalkoztatás
 • Szociális – társadalmi problémák enyhítése
 • Térség – település fejlesztés
 • Turizmus fejlesztés
 • Feladatellátás fejlesztése – kiszervezése
 • Projekt generálás – megvalósítás