Felnőttképzőknek

Előzetes tudásszint felmérés – 00 0000 91

Az előzetes tudás felmérése, beszámítása fontos lehet azokon a területeken, ahol a tapasztalati tudás, szakértelem, és attitűd azonos értékű lehet az iskolarendszerű képzéssel. Ennélfogva mérhető, dokumentálható és figyelembe vehető a képzési programban.

E szolgáltatás kapcsán szakmai konzultációval, esetleg személyes közreműködéssel is állok a felnőttképzők rendelkezésére.

Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 00 000092

Véleményem szerint a képzők (felnőttképzők) szempontjából csak akkor releváns, ha több szakmai képzést valósít meg egyszerre (a bizonytalan érdeklődőknek lehet így a segítségére), vagy ha a képző kiemelten kezeli a hallgatók toborzását, melynek keretében pl. iskolai bemutatókat, stb. bonyolít le, vagy pályaorientációs börzén kiállítóként szerepel. A szolgáltatás kialakításának, biztosításának szándéka esetén szakmai konzultációval, és személyes közreműködéssel is állok a felnőttképzők rendelkezésére.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás – 00 0000 93

A tanulási készségek fejlesztését szolgáló törekvések, tanulási szokások – módszerek behatárolása és a tanulástechnikák elsajátítására-erősítésére szolgáló egyéni és csoportos szolgáltatások már olyan területek, ahol érdemes lehet bevonni külső szakember közreműködését.

Tanulási készségek feltárása (egyéni, csoportos) Ha a képző kéri a tanulástechnikai tréning megtartását, akkor elmaradhat, mivel ez annak részét képezi.

Elhelyezkedési tanácsadás – 00 0000 94

A képzés menetébe jól beilleszthetően – a lehető legkisebb fennakadással – tudom biztosítani e szolgáltatási elemet. Egyéni konzultációk vagy csoportos foglalkozás keretében.

Kulcsszavak: releváns információk a munkaerőpiacról, munkáltatói elvárások, preferált státuszú szakmák – munkakörök, az én helyem a munkavilágában, tervem – célom, célállásom, célállásom jellemzői, jövőkép, állásmegőrzés kérdése, stb.

Álláskeresési technikák oktatása – 00 0000 95

A tréning során a részvevő tisztába kerül a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokkal, viszonyítási alapot tud képezni saját helyzetéről. Megismeri a munkaerőpiac jellemző vonásait, elvárásait, alternatív megoldásokat is megismerhet (vállalkozás), betekintést nyer az alapvető munkajogi kérdésekbe, más nézőpontból  szemléli az álláskeresés, munkavállalás folyamatát. Az önértékelési eljárásokon alapuló eszközök segítségével mód nyílik arra, hogy a saját lehetőségeit felmérje, elemezze, munkával kapcsolatos érdeklődését behatárolja, képességeit, adottságait csoportosítsa úgy, hogy az, az álláskeresés folyamatában a mindenkori céloknak, körülményeknek megfeleljen.