Humán kutatás a fejlesztés szolgálatában

A gazdasági és a társadalmi változások alapvető tényezője az emberi erőforrás. A versengő gazdasági társaságok, vállalkozások jövedelmezőségét, versenyképességét alapvetően, az befolyásolja, hogy rendelkeznek-e a szükséges, egyben fejleszthető humán tőkével. A fejleszthető humán tőke megléte elengedhetetlen az üzleti célok eléréséhez, a versenyképesség megtartásához, illetve a versenyelőny eléréséhez egyaránt. 

Humán kutatás és fejlesztés területén, mikro,- és makrokörnyezeti szinten egyaránt szereztem tapasztalatokat. Vettem részt makroszintű gazdasági,- és társadalomkutatásokban, illetve szervezeti szintű humán és marketing projektekben egyaránt. Eddigi kutatási tevékenységemet, gazdasági vállalkozások, civil szervezetek, szakmai szervezetek, állami intézmények megkeresése kapcsán végeztem. Ezen túlmenően bizonyos – általam fontosnak vélt – kérdések kapcsán (munkavállalói igények, alkalmazási kritériumok, munkavállalói csoportok képezhetősége, stb.) végeztem (végzek) saját kutatómunkát is.

Jellemző, hogy a humán kutatás és fejlesztés során; a humán –pszichológiai, szociológiai, belső szervezeti környezeti feltételek, és a külső gazdasági versenykörnyezet tényezőit összefüggésükben vizsgálom. Képes vagyok olyan „megbúvó” – ám de nagyon fontos – momentumokat is feltárni, amelyek egy belső szakember figyelmét elkerülhetik.