Közösségfejlesztés

Mára már teret nyert, az a társadalmi igény, hogy a helyi problémákat és jelenségeket a helyükön kell kezelni, a helyi polgárok bevonásával.

A közösségfejlesztés, mint fejlesztési folyamat, a helyi humán, természeti- és gazdasági erőforrásokra épít. Legfontosabb ismérve az alulról induló kezdeményezés. Közösségépítés a civil szervezetekkel, az aktív helyi lakosokkal együtt valósul meg, egy közösségfejlesztő közreműködésével. A közös munka során feltárják a közösség szükségleteit, a szükségletek kielégítését biztosító lehetőségeket. A kiválasztott lehetőségek elérése érdekében közös feladatmegvalósításba fognak.

Miért is lehet szükség a közösségfejlesztésre?

 • Nincs közösség a torzult modern társadalmi változások hatása, a túlzott individualizmus térnyerése okán. Meglazultak és feloldódóban vannak a hagyományos közösségek. A hagyományos közösségeknek teret adó gazdasági-társadalmi szerkezetek, mint pl. a mezőgazdálkodás, mára már nem biztosít nagyobb csoportoknak megélhetést.   
 • A meglévő közösségek nem funkcionálnak közösségként. A formálódó civil társadalmunknak még nincs megfelelő társadalmi beágyazottsága, elismertsége, ereje. Az elkötelezett civilaktivistára a lakosság jelentős része csodabogárként, vagy bizalmatlansággal tekint, ez leginkább a a hátrányos helyzetű térségekre, peremterületekre, belső-peremterületekre igaz.   
 • Településközösségek fejlesztése indokolt, hiszen az egyénben a valahová tarozás igénye mindig is munkálkodik. A lokalitás a lokálpatriotizmus olyan tértársadalmi terjedelmet nyújt, amelyben a közösségért végzett tevékenység eredményei kézzelfogható módon megmutatkoznak. E tovább motiválja a közösségért való tenni akarást.   

A közösségfejlesztés eredményei – hosszabbtávon – az alábbi területeken mutatkoznak meg:  

 • társadalmi – gazdasági feltételek hatékonyabb hasznosulása  
 • környezetvédelem
 • egészségügy
 • szociális,- lakáshelyzet
 • oktatás
 • kultúra, és művészetek
 • sport, szabadidő,
 • foglalkoztatás, munkapiac
 • települési, térségi imázs > turizmus >  gazdaság