Humánfejlesztés

Humán fejlesztés hallatán, sokan az iskolai tanulókra és a munkavállalók képzésére, készségeik fejlesztésére gondolnak. A gondolat helyes ám korántsem teljes, hiszen a humánum fejlődése és egyben fejlesztése a születésünk pillanatában megkezdődik, és egész életünkön át tart.

A humán fejlesztés nagyon széles spektrumot ölel fel, e spektrumból, azokat a területeket sorolom fel, melyekben tevékenykedem.

Szülői kompetenciafejlesztés

Egyre fontosabbá válik a szülői hatékonyság növelése, fejlesztése, valamint a család megfelelő kiegyensúlyozott működése.
A foglalkozássorozat célja megerősíteni a szülőket a családi szerepeikben, kiemelten szemellőtt tartva a gyereknevelés hatékonyságának erősítését.

A szülői kompetenciafejlesztés moduljai

 • Szociális készségek fejlesztése gyermekkorban
 • Kamaszkonfliktusok kezelése
 • Tanulási nehézségek – a tanulás segítése
 • Családi költségvetés – gazdálkodási praktikák
 • Hatékony önismeret
 • Mi legyen a gyerekből? Szülő feladata, felelőssége a pályaorientációban

Tanulók, diákok kompetenciafejlesztése

 • Pályaorientáció
 • Önismeret
 • Tanulástechnika
 • Kulcsképességek
 • Értékfeltáró
 • Kortárs segítés
 • Irány a nagybetűs, Életkezdési felkészítő tábor 
 • Tehetséggondozás
 • Pályaorientációs tábor  

Munkaerő fejlesztés (munkavállalói kompetenciák)

 • Csapatépítő, outdoor élmény,
 • Kommunikáció,
 • Konfliktuskezelés,
 • Önismereti,
 • Ügyfélkapcsolati,
 • Időgazdálkodás,
 • Kulcsképesség fejlesztő,
 • Motivációs,
 • Stressz-kezelés,

Segítő szervezetek kliens, és munkatársi körében végzett fejlesztő munka

 • Értékközvetítő,
 • Kommunikáció,
 • Konfliktuskezelés,
 • Önismereti
 • Munkaerőpiaci ismeretek – munkaerőpiaci szolgáltatások → Csak segítők részére
 • Munka és munkavállaló
 • Álláskeresési technikák (módszertani ismeretátadás)
 • Állásfeltárás – munkáltató kapcsolatépítés → Segítők részére
 • Ügyfél- kliens kapacitálás
 • Esélynövelő eszközök → Segítők részére is.
 • Hátrányos helyzetű célcsoportok → Segítők részére

Felnőtt képzésben résztvevők fejlesztése

 • Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás (egyéni, csoportos)
 • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás (egyéni, csoportos)
 • Tanulástechnika
 • Elhelyezkedési tanácsadás (csoportos)
 • Álláskeresési technikák oktatása (csoportos)
 • Képzésre hangoló – csoportkohéziós rapidfoglalkozás 

Települési – térségi lakóközösségek fejlesztése

 • Értékfeltárás – értékközvetítés – értékformálás
 • Szemléletváltás – szemléletformálás (előadások, tréningek)
 • Életmód – életvitel
 • “Klasszikus” közösségfejlesztő munka
 • Megélhetési alternatívák (helyi értékek, lehetőségek feltárása)
 • Szegregálódott lakóközösségek fejlesztése – gondozása