Turisztikai

A turizmus egy komplex társadalmi-gazdasági-földrajzi-ökológiai jelenségekből – tényezőkből építkező tudományterület, melyben a gazdasági folyamatok meghatározóak. A turizmus erőforrásainak számbavétele közgazdasági terminus alapján történik. 
A turizmus által érintett erőforrások oldaláról fontos szempont a helyettesíthetőség, de még inkább az egyediség kérdése. 

Turizmus erőforrásainak főbb csoportjai

  • természeti erőforrások
  • infrastukturális erőforrások
  • kulturális erőforrások
  • humán erőforrások
  • kapcsolati erőforrások
  • pénznügyierőforrások (pénzügyi lehetőségek)

A részletes turisztikai erőforrás letár összeállításán túl elemzést is végzek, mely alapja a helyi-térségi turisztikai termékkialkításnak (attrakció fejlesztésnek). Az erőforrásokat vonzó imázzsal kell felruházni, hogy méginkább felkeltse a potenciális látogatók – vendégek érdeklődését.

Felmérem a turisztikai piac és a környezeti tényezők kölcsönhatását, ennek tükrében súlyozom a turisztikai erőforrásokat. E munka „eredménye” támpontot nyújt a helyi-térségi turizmus szereplőinek illetve döntéshozóinak.