Települési

Települési vagyis a helyi erőforrások azok a tényezők, melyek valamiféle lehetőséget, értéket képeznek a lakossági – üzleti felhasználói, és társadalmi szükségletek számára.

Csak az erőforrások egyoldalú feltárása egy település vonatkozásában nem elégséges, vizsgálni kell a közösségi szükségleteket és az egyenlőtlenségeket is. Egy fejlesztési koncepció akkor hathatós, ha a helyi lakosság szükségletein és a rendelkezésre álló, illetve elérhető erőforrásokon alapul, és alkalmas a feltárt egyenlőtlenségek megszüntetésére, csökkentésére.   


Települési – térségi erőforrások feltérképezése

Természeti erőforrások

 • természeti – földrajzi környezet
 • táj, tájkép
 • víz, vízrajzi adottságok
 • mikroklimatikus jellemzők
 • kultúrtáj   

Gazdasági erőforrások

 • térségi elhelyezkedés
 • lakáshelyzet a településen  
 • infrastrukturális feltételek
  • úthálózat
  • közösségi közlekedés
  • egészségügyi ellátás
  • közmű szolgáltatások
  • gazdasági szolgáltatók köre
 • vállalkozási kedvezmények
 • kapcsolati tőke
 • épített környezet

A társadalmi tőke erőforrásai

 • oktatási – nevelési intézmények
 • közbiztonság
 • közszolgáltatás – intézményi ellátottság
 • helyi érdekviszonyok
 • együttműködések, partnerségek
 • érzelmi kötődés
 • kulturális háttér


A település humán erőforrás dimenziói;  HDI- index behatárolása

 • jövedelmi viszonyok
 • iskolázottság – képzettség
 • foglalkoztatás – munkanélküliség
 • személyes kompetenciák (kreativitás, motiváció)
 • demográfiai összetétel, – változások   
 • migráció: elköltözés – odaköltözés
 • szociokulturális jellemzők  

Komplex fejlettségi mutató számítása

Alkalmas összehasonlító elemzések készítéséhez, települési rangsor felállítására egy adott térségben. Az elemzésekből kirajzolódnak a beavatkozási – fejlesztési területek, teendők.

A komplex fejlettségi mutatót az alábbi mutatókból képezzük  

 • demográfiai mutatók
 • humánerőforrás mutatók
 • foglalkoztatás – szociális helyzet mutatói
 • gazdasági mutatók
 • infrastruktúra mutatói

Az erőforrások feltárása és a különböző mutatók kiszámítása, részben az elérhető központi statisztikákból, másrészt saját kutatások eredményeiből határolhatók be illetve számíthatóak ki.