Egyéni

Erőforrás feltárás

Egyéni erőforrás feltárás: karrierépítők vagy leendő vállalkozók számára fontos, hogy ismerjék saját erőforrásaikat, rejtett tartalékaikat, és azokat a családi erőforrásokat, realitásokat melyek a karrierjük vállalkozásuk szempontjából fontosak.

Az egyéni, azaz a személyes erőforrások feltárása során, az erőforrások rendszerekben történő elhelyezkedését vizsgáljuk. Az egyéni erőforrások feltárása – a közös munka során – az egyéni (intraperszonális) és a családi (mikro) szinten történik, némi kitekintéssel a tágabb környezetre (mezoszintre). 

Az egyéni erőforrások vizsgálata során, több területen szükséges a tényezőket, jellemzőket összegyűjteni és egymásra gyakorolt hatásukat is fel kell mérni.

Feltárandó erőforrás területek:

  • egzisztencia
  • fizikális – mentális egészség (csak az egyén közlése alapján)
  • kulturális és általános tájékozottság
  • képzettség, szakképzettség
  • individuális (csak rá jellemző egyedi tulajdonságok)
  • családi környezet nyújtotta adottságok, lehetőségek
  • munkavállalói jellemzők tulajdonságok
  • vállalkozói jellemzők és lehetőségek
  • támogató háttér
  • környezeti tényezők

E munka elvégzése után kirajzolódnak a lehetséges beavatkozási – fejlesztési feladatok.