Erőforrás feltárás

A meglévő, rendelkezésre álló erőforrásokat, nem egyenlő mértékben használjuk fel. A felhasználás – kihasználás mértéke függ pl. az egyén szintjén a személyes tulajdonságoktól, makro szinten a társadalmi és gazdasági berendezkedéstől. 

Az erőforrásokat különböző szinteken és rendszerekben csoportosítjuk. Az erőforrások fontos jellemzője, hogy milyen célokat és kit szolgál az adott erőforrás.

Szintek szerinti csoportosítás:

 • egyéni szint (intraperszonális)
 • a család szintje (mikroszint)
 • az  egyén és a család tágabb környezete (barátok, ismerősök) (mezoszint)
 • intézmények, munkáltatók szerveződési szintje (ekzoszint)
 • a társadalom (makroszint)

Rendszer szerinti csoportosítás:

 • emberi erőforrások
 • anyagi – gazdasági erőforrások
  • pénz
  • tárgyi eszközök
  • termelőeszközök
  • termőföld
 • társadalmi erőforrások
  • kultúra
  • értékek
  • erkölcsi normák
  • jogi környezet
  • intézmények
 • természeti erőforrások
  • felszínalatti erőforrások
   • energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz, olajpala, urán, földhő)
   • ásványok, alapanyagok (érc bányászat termékei
   • termálvíz, (energiahordozó, és gazdasági erőforrás is egyben)
   • ásványvíz, gyógyvíz  (gazdasági erőforrás is egyben)
   • felszínalatti vízkészlet (talajvíz, vízzáró réteg alatti ivóvízkészlet)
  • felszíni és felszín feletti
   • víz, vízkészlet (források, patakok – folyók, állóvizek tavak- tengerek)  
   • energiahordozók (nap, szél, víz helyzeti energiája)

Az erőforrás feltárás, mint szolgáltatási tevékenység, az egyén, az egyén környezetére, vagy egy település, térség olyan erőforrásainak a feltárására terjed ki, mely ez egyén illetve környezetének, vagy az adott település, térség gazdasági és társadalmi helyzetének a stabilizálása során jelentőséggel bír.