Küldetés

Szakmai munkám – feladataim során, az 1990-től felhalmozódott tapasztalataimra, valamint a humánfejlesztő, HR szakmák illetve a gazdasági tudományok legfrissebb eredményeire támaszkodom.  

Hiszek abban, hogy a gazdasági és megélhetési nehézségek megoldása, az anyagilag és erkölcsileg is elismert munka révén lehetséges. Ezért fontosnak tartom az önmaga kapcsán, felelősséggel gondolkodni képes munkavállalót, aki keresi a lehetőségeket, és nem „ragad le” a támogatások, segély csapdák szintjén. Az emberek, családok anyagi – szociális helyzetének a javítása, az önfoglalkoztatás, vállalkozás, csoportos önfoglalkoztatás (szövetkezet, szociális szövetkezet) eszközeinek segítségével lehetséges olyan térségekben, ahol csekély mértékű a munkáltatói jelenlét.

Vallom, hogy az “egészséges”nemzetgazdaság stabilitásának, és biztos fejlődésének záloga a vidék fejlettsége-megtartóképessége. Ezért szolgáltatási tevékenységeimet is eszerint alakítottam ki. Azaz a fejlett térségek munkaerőpiaci szereplőinek nyújtott szolgáltatásokon túl, prioritás számomra a vidéki létforma, boldogulás elősegítése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben. Munkámmal igyekszem jelen lenni a perem,- és belső peremterületeken.      

A konkrét szolgáltatások mellett, fontosnak tartom a jelenségek – mélyebb szintű -megértését, tárgyalását, és a tapasztalatok megosztását. Így a munkapiac, szociológia, helyi – térségi gazdaság, és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó kutatások, tanulmányok, előadások megvalósításában is részt vállalok, illetve önálló kutatási projektjeim is voltak (vannak) ezeken a területeken.   

A vidéki fejlesztő tevékenység vonatkozásában, elengedhetetlen  momentumnak tartom; a kultúra ápolásához, a környezetvédelemhez, és a turizmushoz is köthető munkaerőpiaci, – foglalkoztatási projektek generálását, megvalósítását. Komplex felzárkóztatási programok kivitelezését.

Tevékenységem alapja a munkát végző ember személyének fejlesztése, a munkavállalási és az életvitel stabilitásához szükséges készségek erősítése révén. Ezen túl fontosnak tartom, az ember környezetét úgy „befolyásolni – alakítani”, hogy az a munkavégző tevékenység, és életvitel szempontjából mindinkább „alkalmasabbá” váljon az egyén számára. E célok elérése érdekében együttműködök, illetve keresem az együttműködés, együttgondolkodás lehetőségét a munkáltatókkal, önkormányzatokkal, térségi társulásokkal, szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel.